פרשיות השבוע #ארון הברית


נושא של שייכות

מדוע גרשון הבכור לא נשא את ארון הקודש? נקודה למחשבה בפרשת נשא

קרא עוד  
0 הערות