פרשיות השבוע #ברית בין הבתרים


מתנה או ירושה?

שלוש פעמים הבטיח ה' לאברהם את הארץ. רק בפעם השלישית אברהם התחיל לשאול שאלות. מדוע? נקודה למחשבה בפרשת לך לך

קרא עוד  
0 הערות

חוזים בכוכבים!

לילה. חושך. אברהם מביט אל הכוכבים. מה הוא רואה שם? נקודה למחשבה בפרשת לך לך

קרא עוד  
1 הערות