פרשיות השבוע #מטות


סדר עדיפויות

מתי אסור לשפץ בית כנסת? נקודה למחשבה בפרשת מטות

קרא עוד  
0 הערות

לפני ה'!

כמה טוב שאנחנו פה! נקודה למחשבה בפרשת מטות

קרא עוד  
0 הערות

מילה זו מילה

האם יכול להיות חופש עם כללים? נקודה למחשבה בפרשת מטות

קרא עוד  
0 הערות

ארבעים ושמונה מדריכים

מה אומר לך המספר 'ארבעים ושמונה'? נקודה למחשבה בפרשת מטות

קרא עוד  
0 הערות