גדלים, עם כל הכוחות

מדוע מסתתר ארון עץ בקודש הקדשים? נקודה למחשבה בפרשת תרומה

קרא עוד  
0 הערות

איך מודדים שווי?

מדוע פיארו את בית המקדש שערי-נחושת? נקודה למחשבה בפרשת תרומה

קרא עוד  
0 הערות

כאן בונים!

איך בונים בית יהודי? נקודה למחשבה בפרשת תרומה

קרא עוד  
0 הערות

להתרשם, להתרומם ולרומם

מדוע פרשת תרומה מופיעה דווקא כאן? נקודה למחשבה בפרשת תרומה

קרא עוד  
0 הערות