משה שמעון אופן

תלמיד ישיבת מיר בירושלים.

מחבר הספר 'נקודה למחשבה' על פרשיות השבוע.

כותב מאמרי הגות ומחשבה תורניים, בין היתר באתר 'אש התורה', בעלון ההלכתי 'שונה הלכות' ובפלטפורמות שונות ומגוונות. 

מרצה לקהלים שונים בנושאי יהדות.

משה שמעון מתגורר בירושלים, נשוי לתרצה ואב לדוד.